Fase 2

I fase 2 er det de inntekstbringende investeringene som må gjøres for at man skal lykkes med satsingen i Narvikfjellet. Et nytt sentrumsområde med camping planlegges ved Barnebakken, i tillegg til ny 6-seters stolheis. Dette er utviklingsprosjektene som vil være med på å gjøre anlegget mer attraktivt.

Sentrumsområdet: Et nytt sentrumsområde planlegges i området ved Barnebakken. Her vil det bli et område for opp mot 300 parkeringsplasser, nytt funksjonelt heis - og sentrumsbygg, kafe, skiutleie og skishop. Det planlegges også å bygge moderne campinghytter til utleie. I tilknytning til Sentrumsområdet ligger det i planene også opparbeidelse av ferie-/aktivitetspark. En slik park er vesentlig å få på plass for å få familier til å bli noe lengre tid. Narvikfjellet må kunne tilby noe mer enn ski og sykkel. Parken kan inneholde en rekke elementer slik som freesbegolf, skaterpark, via ferrata osv.

Ny 6-seters stolheis: Doppelmayer fra Østterrike er valgt som heisleverandør til ny 6-seters stolheis, som vil kunne ha en kapasitet på 800 - 1 000 gjester pr time. Stolheisen vil ha startpunkt i det nye Sentrumsområdet og med et strekk på 1 100 og 1 250 meter opp til et platå ovenfor startpunktet på dagens stolheis. En tur med nen nye stolheisen vil kun ta 5 minutter. Investeringen vil ligge rundt 40-45 millioner. kroner.

Lekeområde/allidrett: Planlegges å etableres i nedre del mellom Familebakken og Førstebakken - hoppbakke, skipark med rails og familievennlig sykkelløype.