Nå er planene klare!

Sentrumsbygg, camping, 76 boligtomter og omlag 60 hyttetomter! 

Boligfelt på den ene siden og hyttefelt på den andre siden. Det er blant detaljplanene vi gjorde ferdig i desember 2014.

Innen sommeren forventer vi å ha klarsignal fra kommunen, så kan spaden gå i jorda. Men allerede våren 2015 forventer vi å starte salget av både hyttetomter og boligtomter.

Det nye boligfeltet kommer nord og øst for eksisterende bebyggelse i Blåklokkeveien og Reinroseveien, i området mellom alpinanlegget, eksisterende bebyggelse og Fjellveien. Hyttefeltet kommer over gata, på andre siden av Fjellveien, og vil strekke seg helt opp til Narvik Mountain Lodge. Sentrumsbygget (foreløpig skisse på bildet) vil inneholde både storkjøkken, restaurant, utleievirksomhet, butikker og toalettanlegg. Det vil også bli etablert campingmuligheter, samt at vi vurdere å bygge leiligheter for salg i tilknytning til sentrumsbygget.