Du er her:

Naboinformasjon

Det vises til tidligere informasjon gjennom reguleringsplan for Fagernesfjellet samt nabovarsling i forbindelse med søknad om Tillatelse til tiltak - utbygging av infrastruktur trinn1 av ny-feltet i Øvre Skistua, på gnr. 40, bnr. 1355, 1368 og 1327. Igangsettingstillatelse ble gitt fra Narvik kommune 22.08.16.

I denne forbindelse ønsker vi å informere naboer i Reinroseveien, Blåklokkeveien og deler av Langrennsveien om at byggherre Narvikfjellet Eiendom starter opp anleggsarbeid i Fagernesfjellet mellom Reinroseveien/Langrennsveien og Fjellveien, mandag 5. september. Arbeidet vil pågå frem til våren 2017. Anleggstrafikk vil hovedsakelig foregå internt på Narvikfjellet eiendom sitt eget område.

Elevenes Maskin AS skal bygge ny hovedvei og to nye veier for boligbygging (som angitt i firkant på tegning under).

Anleggsområdet vil bli skiltet, men vi ønsker med dette å informerer dere som naboer spesielt om at det er forbudt å ferdes på anleggsområdet uten avtale med entreprenør og godkjent verneutstyr.

Arbeidet vil i stor grad pågå innenfor normal arbeidstid. Vi beklager likevel eventuell støy og andre ulemper arbeidet vil påføre dere som naboer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ragnar Norum, tlf 957 65 604 eller Erik Plener, tlf 901 66 563.