Om Narvikfjellet Eiendom

ForteNarvik og Narvikgården står som eiere av det nye eiendomsselskapet Narvikfjellet Eiendom AS og driftsselskapet Narvikfjellet AS.

Forte har tilført kapital og er hovedaksjonær, mens Narvikgården AS har lagt fire millioner kvadratmeter areal (4.000 dekar) samt eksisterende infrastruktur og eiendom inn i selskapet som får en egenkapital på 65 millioner kroner. Arealene selskapet har overtatt, tilsvarer omtrent 2/3 av Narvikhalvøya i størrelse.

Hovedmålsetningen er å utvikle et helårlig- og familievennlig, fritids- og reiselivsanlegg- og bidra til flere arbeidsplasser.

Generell informasjon 

Selskapene: 

Narvikfjellet Eiendom AS, daglig leder-funksjonen utøves av Ragnar Norum.

Styret består av: Roger Bergersen, Lars Skjønnås, Fredrick Baumann og Even Hegbom.

Prosjektleder: Stein Laksaa.

Narvikfjellet AS, daglig leder er Harald Kuraas,

Styret består av: Ragnar Norum, Annette Meidell, Elisabeth Ljunggren og Terje Theodorsen. 

Eiere: ForteNarvik (50,01 %) og Narvikgården (49.99 %).

Egenkapital: 65 millioner kroner.

Eier: Besitter 4.000 dekar med to boligfelt og flere hyttefelt, samt driftsselskapet Narvikfjellet AS. Reguleres for vel 600 hyttetomter og mer enn 150 boligtomter.

Investeringsprogram: Delt i 3 faser. Fase 2 og 3 med nye heiser mm forutsetter finansiering, prosjektering, kommunal godkjenning og eier-vedtak.

Fase 1: Nytt snøleggingsanlegg, lysanlegg bakke 3, vann- og overvannsløsning, restaurering Fjellheisrestauranten, ny hovedvei og infrastruktur til boligfelt og nytt sentrumsområde. 

Fase 2: Nytt sentrumsområde ved barneheisen, servicebygg, camping, ny heis til Øvre. Forutsatt finansiering og godkjente planer.

Fase 3: Byheis, fra Narvik sentrum. Forutsatt finansiering og godkjente planer.