Du er her:

Leilighetsbygg:

For 2015 er det ikke intensjon om salg av leiligheter. Arbeidet med salg av disse vil igangsettes i 2016 da arbeidet med infrastrukturen i fjellet er kommet lengre.

Ved salg av leiligheter skal disse være nøkkelferdige og klare for innflytting. Standarden skal i utgangspunktet være normal. Kjøperne vil også kunne kjøpe garasjeplass og bod i underetasjen.

Når leilighetssalget starter er det tenkt at leilighetene kan benyttes både til fastboende eller som fritidsbolig. Trenden i flere fjellanlegg er at det selges flere og flere leiligheter. Man ser at folk ønsker både bolig og fritidseiendom ferdig og klar for innflytting.

Nytt sentrumsområde – foreløpig skisse:
Totalt er det tegnet inn 28 campinghytter, 9 leilighetsbygg og 3 næringsbygg med mulighet for leiligheter på toppen. I tillegg er det satt av store arealer til parkering, arealer til nytt heishus, aktivitetsområde og veier.

Det er mange ulike muligheter i forhold til hvilke næringer som kan være aktuell i området. Vi har hatt forespørsler og samtaler i forhold til både barnehage og studentboliger. I tillegg kan det være aktuelt med butikker, utleieleiligheter, private leiligheter og hotell. Her er det egentlig bare fantasien som begrenser.