NARVIKFJELLET EIENDOM AS

Skistua 7
8515 Narvik, Norge

Postboks 335, 8505 Narvik

Telefon: +47 905 40 088
Org.nr.: 991 911 644 MVA
Bank: Sparebanken Narvik
Kontonr.: 4520.18.34116

For henvendelser til salg eiendom: +47 901 66 563 eller +47 976 97 790

For generelle henvendelser: post@narvikfjelleteiendom.no

For fakturahenvendelser: faktura@narvikfjellet.no

Kontakt oss