Du er her:

Oppstart bygging av veier til det nye sentrumsområdet

I løpet av august starter byggingen av nye veier til det nye sentrumsområdet "Camp Skistua", og til nye bolig- og hyttefeltet i Fagernesfjellet. Samtidig planlegges den nye byheis-traseen.

Forte Narvik og Narvikgården, eierne av selskapet Narvikfjellet Eiendom som igjen er hovedaksjonær i selskapet som driver anlegget i Fagernesfjellet, jobber nå videre med utbygginen av det helårlige reiselivsanlegget parallelt med utvikling av nye bolig- og hyttefelt.

Planene om VM i alpint 2025 og store internasjonale arrangement før den tid, passer godt for næringstiftelsen Forte Narvik og Narvik kommune sitt eiendomsselskap Narvikgården.

Roger Bergersen, leder i Forte Narvik og styreleder i Narvikfjellet Eiendom, Ragnar Norum, Forte Narvik og daglig leder i Narvikfjellet Eiendom og styreleder i Narvikfjellet og Lars Skjønnås, direktør i Narvikgården er godt i gang med planleggingen av det som skal skje fremover. Vi har delt utbyggingen i tre faser. Fase 1 er gjort. Nå starter fase 2 med utbygging av infrastruktur og planlegging av heistrasè og byheis med både gondol- og stolheis, fra sentrum via "Camp Skistua og opp til Øvre. 

Foto: Kjell Kolsvik

Fra venstre: Lars Skjønnås, Ragnar Norum og Roger Bergsersen. Foto: Kjell Kolsvik

Helårlig reiseliv

– For oss er det viktig å understreke at Narvikfjellet skal bli et helårlig reiselivsanlegg. For dem som vandrer, de som går langrenn, de som renner nedover eller sykler. Helårlig og mer familievennlig. Dette blir også et alpinanlegg av internasjonal klasse. Store internasjonale arrangement og et VM er fullt mulig – og gir oss muligheter. Bakker og heiser vil ikke stå tilbake for anlegg noen andre steder, og storarrangement som VM vil gi Narvikregionen og Nord-Norge et kraftig løft, sier Ragnar Norum, daglig leder i eiendomsselskapet.

Nordnorsk

Direktør Lars Skjønnås i Narvikgården priser det som har skjedd de siste årene – og det som gjøres nå. Narvikgården startet prosessen med å få hånd om alle arealene og regulert hele Narvikfjellet, Forte Narvik kom inn med friske penger, og utbyggingen kunne starte. I mai vedtok et enstemmig bystyre reguleringen, og sist uke ble det kjent at Narvik legger lista for arrangement høyt – europacup, verdenscup og et mulig alpin-VM i 2025.

Ser lovende ut 

Alpin-NM i 2017 er ikke målet, men starten på en lang vei. – Dette gir muligheter for hele landsdelen. Det er mye som skal gjøres av mange i tida fremover, og vi må tiltrekke oss og bygge kompetanse. Det har aldri sett så lovende ut som nå, både når det gjelder det unike Narvikfjellet og bygging av reiseliv i denne delen av landsdelen, sier Lars Skjønnås i Narvikgården.

30 millioner

I fase 1 av utbyggingen er det investert for nærmere 30 millioner kroner i ny snøproduksjon, vanntilførsel og overvanns-løsning for hele fjellet. Dagens bygg i Narvikfjellet er renovert, og man har så smått begynt med sentrumsområdet. Rett over ferien starter anleggsarbeidet med veier, vann og avløp til det nye sentrumsområdet nedenfor gamle Skistua og barneskiheisen. Samtidig blir det lagt infrastruktur til boligfelt og hyttefelt.

Mye solgt

Elvenes Maskin, datterselskap av Taraldsvik Maskin, har fått entreprisen. De setter i gang så snart alle godkjenninger er gitt av byggesakskontor og Narvik Vann. Det er allerede solgt 21 av 27 utlagte boligtomter, og det er også flere titalls som har reservert hyttetomter. Totalt råder Narvikfjellet Eiendom AS over 120 boligtomter og rundt 450 fritidsbolig-tomter, som felt for felt blir lagt ut og bygd ut.