Du er her:

Fremdriftsplan boligtomter

Her finner du fremdriftsplan på de 27 boligtomtene som ble lagt ut for salg tirsdag 19. mai, under forutsetning at reguleringsplanen blir vedtatt i bystyret.

Det er kun salg av råtomter med vei, vann, strøm og avløp til tomtegrensen.

Tiltak       Dato: Merknader
Vedtak reguleringsplaner Vedtatt
Klagefrist Utgått
Byggesaksbehandling 01.04.17 Avhengig av kommunal velvilje
Oppstart grunnarbeider hovedvei 15.08.16 Avhengig av byggetillatelse
Oppstart grunnarbeider stikkvei 1 15.08.16
Oppstart grunnarbeider stikkvei 2 01.06.17
Overlevering tomter trinn 1, del 1 31.03.17 3 ukers varsel
Overlevering tomter trinn 1, del 2 31.12.17 3 ukers varsel
Overlevering stikkvei 4 31.03.18 3 ukers varsel
Ferdigstillelse infrastruktur/overflatebehandling høst 17 Avhengig av vær og temperatur

Her finner du informasjon på plankart og utsnitt av detaljert område:

Oversikt på solgte, reserverte og ledige tomter (ift tidligere annonsert "først til mølla" prinsippet):

 • Tomt   1 - SOLGT
 • Tomt   2 - SOLGT
 • Tomt   3 - SOLGT
 • Tomt   4 - SOLGT
 • Tomt   5 - SOLGT
 • Tomt   6 - SOLGT
 • Tomt   7 - SOLGT
 • Tomt   8 - SOLGT
 • Tomt   9 - SOLGT
 • Tomt 10 - SOLGT
 • Tomt 11 - SOLGT
 • Tomt 12 - SOLGT
 • Tomt 13 - SOLGT
 • Tomt 14 - SOLGT
 • Tomt 15 - SOLGT
 • Tomt 16 - SOLGT
 • Tomt 17 - SOLGT
 • Tomt 18 - SOLGT
 • Tomt 19 - SOLGT
 • Tomt 20 - SOLGT
 • Tomt 21 - SOLGT
 • Tomt 22 - SOLGT
 • Tomt 23 - SOLGT
 • Tomt 24 - SOLGT
 • Tomt 25 - SOLGT
 • Tomt 26 - SOLGT
 • Tomt 27 - SOLGT

 • Tomt   28 - SOLGT
 • Tomt   29 - SOLGT
 • Tomt   30 - SOLGT
 • Tomt   31 - SOLGT
 • Tomt   32 - SOLGT
 • Tomt   33 - SOLGT
 • Tomt   34 - SOLGT
 • Tomt   35 - SOLGT
 • Tomt   36 - SOLGT
 • Tomt   37 - SOLGT
 • Tomt   38 - SOLGT
 • Tomt   39 - SOLGT
 • Tomt   40 - SOLGT
 • Tomt   41 - SOLGT
 • Tomt   42 - SOLGT
 • Tomt   43 - SOLGT
 • Tomt   44 - SOLGT
 • Tomt   45 - SOLGT
 • Tomt   46 - SOLGT
 • Tomt   47 - SOLGT
 • Tomt   48 - SOLGT
 • Tomt   49 - SOLGT
 • Tomt   50 - SOLGT
 • Tomt   51 - SOLGT
 • Tomt   52 - SOLGT
 • Tomt   53 - SOLGT
 • Tomt   54 - SOLGT
 • Tomt   55 - SOLGT
 • Tomt   56 - RESERVERT
 • Tomt   57 - RESERVERT
 • Tomt   58 - RESERVERT
 • Tomt   59 - RESERVERT
 • Tomt   60 - RESERVERT

Oppdatert 24.04.17 kl 14:17

Oppgjørsform:
Oppgjørsformen er slik at det innbetales et forskudd på kr 30 000,- pr tomt ved kontraktsinngåelse. Dette beløpet er låst på klientkonto hos adv Hienn i Narvik. Det resterende beløpet innbetales før overtakelse av tomten.

Overtakelse:
Overtakelsestidspunkt for tomtene er for trinn 1 som gjelder tomt nr 8, 21, 22 og 23 er innen 31.03.2017 og for trinn 2 innen 31.12.2017. For trinn 3 har vi ikke fått ferdigstillelsesdato ennå, men vil komme tilbake med dette så snart vi vet mere rundt dette.
 

Når det gjelder salget av hyttetomter, har vi måttet utsette dette, da rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.5.1 hindrer oss i å utvikle dette før byggetrinn 1 er fullført. Vi regner med at vi i løpet av februar 2017 er kommet så langt at vi vet oppstart og ferdigstillelse av infrastruktur til hyttefeltet også.

Dersom det skulle være spørsmål rundt dette, så ta kontakt med salgssjef Erik Plener på mail erik@narvikfjellet.no eller mobil 901 66 563. Du kan også kontakte Preben Bussoli på mail preben@narvikfjellet.no, mobil 976 977 90.