Fremdriftsplan boligtomter

Her finner du fremdriftsplan på de 27 boligtomtene som ble lagt ut for salg tirsdag 19. mai, under forutsetning at reguleringsplanen blir vedtatt i bystyret.

Det er kun salg av råtomter med vei, vann, strøm og avløp til tomtegrensen.

Tiltak       Dato: Merknader
Vedtak reguleringsplaner Vedtatt
Klagefrist Utgått
Byggesaksbehandling 01.04.17 Avhengig av kommunal velvilje
Oppstart grunnarbeider hovedvei 15.08.16 Avhengig av byggetillatelse
Oppstart grunnarbeider stikkvei 1 15.08.16
Oppstart grunnarbeider stikkvei 2 01.06.17
Overlevering tomter trinn 1, del 1 31.03.17 3 ukers varsel
Overlevering tomter trinn 1, del 2 31.12.17 3 ukers varsel
Overlevering stikkvei 4 31.03.18 3 ukers varsel
Ferdigstillelse infrastruktur/overflatebehandling høst 17 Avhengig av vær og temperatur

Her finner du informasjon på plankart og utsnitt av detaljert område:

Oversikt på solgte, reserverte og ledige tomter (ift tidligere annonsert "først til mølla" prinsippet):

Oppdatert 24.04.17 kl 14:17

Oppgjørsform:
Oppgjørsformen er slik at det innbetales et forskudd på kr 30 000,- pr tomt ved kontraktsinngåelse. Dette beløpet er låst på klientkonto hos adv Hienn i Narvik. Det resterende beløpet innbetales før overtakelse av tomten.

Overtakelse:
Overtakelsestidspunkt for tomtene er for trinn 1 som gjelder tomt nr 8, 21, 22 og 23 er innen 31.03.2017 og for trinn 2 innen 31.12.2017. For trinn 3 har vi ikke fått ferdigstillelsesdato ennå, men vil komme tilbake med dette så snart vi vet mere rundt dette.
 

Når det gjelder salget av hyttetomter, har vi måttet utsette dette, da rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.5.1 hindrer oss i å utvikle dette før byggetrinn 1 er fullført. Vi regner med at vi i løpet av februar 2017 er kommet så langt at vi vet oppstart og ferdigstillelse av infrastruktur til hyttefeltet også.

Dersom det skulle være spørsmål rundt dette, så ta kontakt med salgssjef Erik Plener på mail erik@narvikfjellet.no eller mobil 901 66 563. Du kan også kontakte Preben Bussoli på mail preben@narvikfjellet.no, mobil 976 977 90.


book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: